Affärsjuridik av hög kvalité

Söker ditt företag hjälp med affärsjuridik? Advokatbyråerna Wagenius & Gustafsson i Helsingborg och Båstad erbjuder rådgivning och en fullständig service inom affärsjuridiska frågor. Med en mångårig erfarenhet inom juridik bistår vi våra klienter vid tvister och även i förebyggande syfte. Vi upprättar avtal inom affärsjuridikens olika områden, bistår i bolagsrättsliga frågor, upprättar protokoll etc.

Affärsjuridik – få juridisk expertis

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson erbjuder rådgivning inom alla affärsjuridiska områden. Vi ger dig stöd i juridiska frågeställningars samt konflikter som idag är en stor del av affärslivet. Vår advokatbyrå erbjuder en professionell rådgivning inom affärsjuridik, allt från enklare tvister till mer komplicerade affärssammanhang. 

Från uppstart till avveckling av ett företag

Vi hjälper dig i processen från att bilda ett företag till att driva det samt till att avveckla företaget. En viktig del i processen är att ständigt arbeta förebyggande i företaget för att undvika framtida tvister. Vi är din rådgivare som står till tjänst i alla dina juridiska frågor. Med en lång erfarenhet inom företagande samt juridiska frågor vårdar samt utvecklar vårt engagerade team ditt företags tillgångar. 

Din rådgivare inom affärsjuridik

På Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson arbetar vi brett kring juridik. Vi handlägger ärenden inom bolagsrätt, företagsförvärv, generationsskiften, arbetsrätt, avtalsskrivning och –tolkning samt business to business. Inom affärsjuridiken är detaljkunskapen inom alla områden otroligt viktig för att kunna arbeta förebyggande inom företaget. Som rådgivare inom juridik är det viktigt att kunna sätta sig in i klientens perspektiv i olika juridiska sammanhang. Därför är det viktigt att vara insatt i kundens verksamhet och att ha en god kännedom om kundens mål med verksamhet. Våra medarbetare har en lång erfarenhet av upprättande av avtal, förhandlingar och unika uppdrag hos allt från små till stora företag. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson erbjuder juridisk expertis inom affärsjuridik.

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson sköter uppdrag i hela Sverige och även internationellt. Vi är medlemmar i ett globalt nätverk Avrio Advocati, och har därför samarbete med kollegor i övriga världen. 

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har kontor i Helsingborg, Viken och Båstad. Vi iakttar en stor trohet samt lojalitet gentemot våra klienter och har en strikt sekretess beträffande klientens angelägenheter. Våra klienter är allt från små till stora företag, privatpersoner, stiftelser och föreningar.