Arbetsrätt – din juridiska expertis

Söker du juridisk expertis inom arbetsrätt? Advokatbyråerna Wagenius & Gustafsson erbjuder privatpersoner och företag rådgivning inom arbetsrätt. Juridiken är detaljrik och kräver goda kunskaper för att kunna förebygga tvister och är det lätt att göra fel.  Det finns en rad med detaljer och tidsfrister som måste beaktas i dessa ställningstaganden. Vi ger dig stöd i alla juridiska frågeställningar och står även till tjänst i privata juridiska frågor. 

Våra arbetsområden

Arbetsrätten är ett aktuellt juridiskt område för dig som har anställda eller är anställd. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson står i tjänst när du såsom arbetsgivare behöver ta omfattande beslut i ditt bolag som kan leda till konsekvenser. Vi står i tjänst kring alla juridiska frågor så som upprättande av anställningsavtal, sekretessfrågor, olika personalfrågor, omorganisationer eller uppsägningar. Varje fall skiljer sig åt och måste därför granskas noggrant utifrån varje situation. Vår rådgivning skiljer sig från fall till fall då vi alltid tittar på hela situationen, från detaljer till helheten. 
Såsom anställd är det viktigt att inte göra förhastade beslut och en konsultation hos Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson kan hjälpa Dig förstå Dina rättigheter och skyldigheter.

Arbetsrätt – ett detaljerat rättsområde

Arbetsrätten är ett detaljerat rättsområde med flera tvingande bestämmelser och tidsfrister. En felaktig hantering kan ge allvarliga och framförallt - ekonomiska konsekvenser. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson hjälper ditt företag med alla typer av arbetsrättsliga ärenden. 

Din rådgivare inom arbetsrätt

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har en lång erfarenhet kring arbetsrätt. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder fullständig service. Med en mångårig erfarenhet bistår vi våra klienter vid tvister och även i förebyggande syfte. Att välja en professionell rådgivning inom juridiken är oftast en god investering för att undvika tvister och för att spara pengar.

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson sköter uppdrag i hela Sverige och även internationellt. Vi är medlemmar i ett globalt nätverk Avrio Advocati, och har därför samarbete med kollegor i övriga världen. 
Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har kontor i Helsingborg, Viken och Båstad. Vi iakttar en stor trohet samt lojalitet gentemot våra klienter och har en strikt sekretess beträffande klientens angelägenheter. Våra klienter är allt från små till stora företag, privatpersoner, stiftelser och föreningar.