Bolagsrätt – få juridisk expertis

Inom bolagsrätt ingår allt som berör att starta ett bolag, att förvalta det till att avveckla bolaget. Genom företagets resa måste all formalia kring bolag skötas. Inom det juridiska handlägger vi alla former av bolag såsom enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. 

Bolagsrätt – få juridisk expertis

Bolagsrätten är ett aktuellt område för dig som äger eller driver ett företag. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson står i tjänst när du behöver ta omfattande beslut i ditt bolag som kan leda till stora konsekvenser för företaget. Vi står i tjänst kring alla frågor kring bolagsrätt från uppstart av ett företag, förvaltningen till avvecklingen av ett företag. Varje företag skiljer sig åt och måste därför granskas noggrant. Vår rådgivning skiljer sig från fall till fall då vi tittar på företagets helhet. 

Din rådgivare inom bolagsrätt

Som rådgivare inom juridik är det viktigt att kunna sätta sig in i klientens perspektiv i olika juridiska sammanhang. Därför är det viktigt att vara insatt i kundens verksamhet och att ha en god kännedom om kundens mål med verksamhet. Våra medarbetare har en lång erfarenhet av upprättande av avtal, förhandlingar och unika uppdrag hos allt från små till stora företag.

Varumärke och Design/Mönster

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson hjälper ditt företag att ta hand om ditt varumärke och din design, som i juridiska termer kallas mönster. Vi har en lång erfarenhet av hur man ansöker om skydd för sitt varumärke samt design och hjälper till om någon använder ditt företags varumärke eller design utan lov. 

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson – din juridiska rådgivare

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson strävar alltid efter att ge våra kunder en fullständig service beträffande affärsjuridiska frågor. Med en mångårig erfarenhet inom bolagsrätt bistår vi våra klienter vid tvister och även i förebyggande syfte. Vi står även till tjänst rörande privata juridiska frågor. Våra medarbetare har en lång erfarenhet av upprättande av avtal, förhandlingar och unika uppdrag hos allt från små till stora företag. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson erbjuder juridisk expertis inom bolagsrätt och immateriell rätt.

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson sköter uppdrag i hela Sverige och även internationellt. Vi är medlemmar i ett globalt nätverk Avrio Advocati, och har därför samarbete med kollegor i övriga världen.

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har kontor i Helsingborg, Viken och Båstad. Vi iakttar en stor trohet samt lojalitet gentemot våra klienter och har en strikt sekretess beträffande klientens angelägenheter. Våra klienter är allt från små till stora företag, privatpersoner, stiftelser och föreningar.