Juridisk hjälp inom entreprenadrätt i Helsingborg & Båstad

Det är viktigt att känna till alla detaljer inom entreprenadrätten oavsett om du driver en entreprenadverksamhet eller när du renoverar, bygger ut eller gör en nybyggnation. När du ska göra någon form av byggnation är det viktigt att ha goda kunskaper i lagar, regler, alla väsentliga avtal samt juridiken i entreprenadrätten. Det finns mycket detaljer att tänka på när det kommer till entreprenad och byggnation. Att ha goda kunskaper inom området innan du påbörjar en renovering eller byggnation kan i längden spara dig enormt mycket tid och pengar. 
Lika viktigt är det för entreprenören att känna till sina skyldigheter och rättigheter, särskilt gentemot konsument men även gentemot underentreprenörer och andra beställare än konsumenter.

Din rådgivare inom entreprenadrätt

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson hjälper dig att skriva alla former av avtal. Vi står även till tjänst rörande privata juridiska frågor. Att ha rätt kunskaper från början inom avtal, juridik, regler samt lagar har en stor betydande roll för att kunna göra allt rätt från början. 

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson – vi erbjuder juridisk expertis

 Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har en lång erfarenhet kring entreprenadrätt och strävar alltid efter att ge våra kunder en fullständig service beträffande affärsjuridiska frågor. Vi handlägger ärenden som entreprenadrätt, affärsjuridik, arbetsrätt, familjerätt och immaterialrätt. Våra jurister bistår våra klienter vid tvister och även i förebyggande syfte. Vår advokatbyrå står även till tjänst rörande privata juridiska frågor. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson erbjuder juridisk expertis inom entreprenadrätt. 

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson sköter uppdrag i hela Sverige och även internationellt. Vi är medlemmar i ett globalt nätverk Avrio Advocati, och har därför samarbete med kollegor i övriga världen. 

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har kontor i Helsingborg, Viken och Båstad. Vi iakttar en stor trohet samt lojalitet gentemot våra klienter och har en strikt sekretess beträffande klientens angelägenheter. Våra klienter är allt från små till stora företag, privatpersoner, stiftelser och föreningar.