Familjerätt Helsingborg & Båstad – undvik tvister inom familjen

Familjerätten behandlar frågor som rör familjen och reglerar familjemedlemmarnas rättigheter samt skyldigheter gentemot varandra. På Advokatbyråerna Wagenius & Gustafsson i Helsingborg och Båstad handlägger vi i områden som berör familjen såsom generationsskiften, att skriva testamente, äktenskapsförord, samboavtal och framtidsfullmakter. Vi är din rådgivare inom både privata ärenden men också de familjerättsliga ärende som påverkas i affärssammanhang. 

Juridik inom familjen

Familjerättsliga tvister är vanliga och kräver ofta ett stort personligt engagemang för att lösas. När situationen uppstår är det värdefullt att få en juridisk hjälp för att så enkelt som möjligt lösa tvisten. För att undvika tvister är det bra att skriva avtal tidigt i relationer för att undvika oklarheter när tvisten väl uppstår. På Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson upprättar vi testamente, framtidsfullmakter, samboavtal samt andra privaträttsliga avtal. Vi hjälper till med umgänges- och vårdnadsavtal. Vi hjälper dig att skriva avtal som har en förebyggande roll om en konflikt någon gång skulle uppstå inom familjen.

Trygghet i livets olika skeden

Med en lång erfarenhet inom familjerätten har vi goda erfarenheter och en enad rekommendation att man alltid ska förebygga tvister genom att skriva avtal. Genom livet kommer du möta olika tvister och när det väl uppstår kommer du att uppskatta grundarbetet som är gjort genom ett juridiskt dokument. Med förebyggande avtal kan du undvika komplicerade tvister inom familjen. 

Din rådgivare inom familjerätt

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har en lång erfarenhet kring familjerätt och vi strävar alltid efter att ge våra kunder en fullständig service. Vi hanterar även ärenden inom affärsjuridik, arbetsrätt, familjerätt och immaterialrätt. Våra jurister bistår våra klienter vid tvister och även i förebyggande syfte. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson står till tjänst rörande privata juridiska frågor inom familjerätt. 

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson sköter uppdrag i hela Sverige och även internationellt. Vi är medlemmar i ett globalt nätverk Avrio Advocati, och har därför samarbete med kollegor i övriga världen. 
Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har kontor i Helsingborg, Viken och Båstad. Vi iakttar en stor trohet samt lojalitet gentemot våra klienter och har en strikt sekretess beträffande klientens angelägenheter. Våra klienter är allt från små till stora företag, privatpersoner, stiftelser och föreningar.