Hyres-, bostads- och fastighetsrätt i Helsingborg & Båstad

Advokatbyråerna Wagenius och Gustafsson behandlar frågor kring fastighetsrätt såsom frågor kring köp, pant och hyra av fastigheter även frågor kring bostadsrätter. Vi är även din rådgivare vid köp, försäljning eller överlåtelse av en fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt. Det finns en rad med olika detaljer som måste beaktas i dessa situationer. Ta reda på juridiken innan du gör ditt livs affär genom att ta hjälp av en jurist med goda kunskaper i fastighetsrätt. 

Försäljning eller köp av en fastighet

Vid en försäljning eller ett köp av en fastighet dyker det upp många juridiska frågeställningar. Det finns en rad olika skyldigheter men även rättigheter som är viktiga att känna till. Vad kan du göra för att undvika onödiga tvister när du köper eller säljer en fastighet? 

Försäljning eller köp av en hyresrätt

Vid en försäljning eller ett köp av en hyresrätt dyker det upp många juridiska frågeställningar. Det finns en rad med olika skyldigheter men även rättigheter som är viktiga att känna till. Vad kan du göra för att undvika onödiga tvister när du köper eller säljer en hyresrätt? Både hyresgäst och hyresvärd berörs härav och Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har lång erfarenhet att företräda båda parter.

Försäljning eller köp av en bostadsrätt

Vid en försäljning eller ett köp av en bostadsrätt dyker det upp många juridiska frågeställningar. Det finns en rad med olika skyldigheter men även rättigheter som är viktiga att känna till. Vad kan du göra för att undvika onödiga tvister när du köper eller säljer en bostadsrätt? Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har lång erfarenhet att företräda såväl bostadsrättsinnehavare, köpare av bostadsrätt som bostadsrättsföreningar.

Professionell rådgivning

Att välja en professionell rådgivning vid fastighets-, hyres- eller bostadsrättsliga frågeställningar är oftast en god investering. Advokatfirmorna Wagenius och Gustafsson hanterar alla ärenden som berör fastighetsrätt och utformar fullständiga beslutsunderlag som gynnar dig och/eller ditt företag. Vi erbjuder en kvalificerad juridisk rådgivning till privatpersoner, hyresvärdar och föreningar. Vår advokatbyrå hjälper dig i de juridiska frågorna gällande överlåtelse, köp, försäljning, samt ombildningar till bostadsrätter och övriga frågor.

Fastighetsrätt – få juridisk expertis

På Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson arbetar vi brett kring affärsjuridik med fastighetsrätt, bolagsrätt, företagsförvärv, generationsskiften, arbetsrätt m.m. Inom affärsjuridiken är detaljkunskapen inom alla områden viktig för att kunna möta all form av problemlösning. Som rådgivare inom juridiken är det viktigt att kunna sätta sig in i klientens perspektiv i olika juridiska sammanhang. Därför är det viktigt att vara insatt i kundens verksamhet och att ha en god kännedom om kundens mål med verksamhet. Våra medarbetare har en lång erfarenhet av upprättande av avtal, förhandlingar och unika uppdrag hos företag och för privatpersoner. Att välja en professionell rådgivning inom fastighetsrätt är oftast en god investering för att undvika framtida juridiska tvister. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson erbjuder juridisk expertis inom fastighetsrätt.

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson sköter uppdrag i hela Sverige och även internationellt. Vi är medlemmar i ett globalt nätverk Avrio Advocati, och har därför samarbete med kollegor i övriga världen. 

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har kontor i Helsingborg, Viken och Båstad. Vi iakttar en stor trohet samt lojalitet gentemot våra klienter och har en strikt sekretess beträffande klientens angelägenheter. Våra klienter är allt från små till stora företag, privatpersoner, stiftelser och föreningar.