Testamente och framtidsfullmakter i Helsingborg & Båstad

Advokatbyråerna Wagenius & Gustafsson utformar testamenten och juridiska dokument. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder fullständig service samt rådgivning beträffande det viktigaste vi lämnar efter oss. 

Testamenten

Det finns mycket att tänka på när du utformar ett testamente. Framför allt för att undvika tvister hos de efterlevande. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson hjälper dig att skapa ett testamente där du omsorgsfullt fördelar din egendom och ditt arv på dina villkor. Testamentet kompletterar och ersätter de generella arvsreglerna, för att det ska vara giltigt måste det uppfylla ett antal olika formkrav. 

Framtidsfullmakter

Om du är oförmögen att ta hand om dig själv eller din ekonomi kan du med hjälp av en framtidsfullmakt överlämna till någon du har förtroende för och som vet vad du vill. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson hjälper dig med nödvändiga formalia.

Juridisk expertis inom testamenten och fullmakter

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson hanterar juridiska dokument som kan få en stor betydelse för dig och dina anhöriga. Vi arbetar alltid i förebyggande syfte för att undvika konflikter och hanterar situationer i ett så tidigt stadie som möjligt. Att välja en professionell rådgivning vid skapandet av ett testamente är oftast en god investering för att undvika framtida konflikter hos de efterlevande. Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson erbjuder juridisk expertis inom testamenten och andra juridiska dokument.  

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson sköter uppdrag i hela Sverige och även internationellt. Vi är medlemmar i ett globalt nätverk Avrio Advocati, och har därför samarbete med kollegor i övriga världen. 

Advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson har kontor i Helsingborg, Viken och Båstad. Vi iakttar en stor trohet samt lojalitet gentemot våra klienter och har en strikt sekretess beträffande klientens angelägenheter. Våra klienter är allt från små till stora företag, privatpersoner, stiftelser och föreningar.