Våra juridiska verksamhetsområden i Helsingborg och Båstad

På advokatbyråerna Wagenius och Gustafsson i Helsingborg och Båstad besitter vi goda kunskaper och lång erfarenhet beträffande affärsjuridiska och humanjuridiska spörsmål och kan bistå med expertis inom områden som affärsjuridik, arbetsrätt, testamente, fastighetsrätt, familjerätt, entreprenadrätt, bolagsrätt och avtalsrätt.  

Behöver du advokat?

Våra byråer finns representerat i Helsingborg, Viken och Båstad - och har ett eget nätverk av kontakter med internationell juridisk expertis. Advokatbyråerna Wagenius och Gustafsson biträder sina klienter även på danska, norska, engelska och tyska samt i begränsad omfattning franska.